close
تبلیغات در اینترنت
بزرگي خدا

بزرگي خدا

بزرگی خدا

بنده من!نمازشب بخوان و آن یازده رکعت است

خدایا! خسته ام ،نمی توانم نیمه شب  یازده رکعت بخوانم                          بنده من!دورکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتربخوان

خدایا !خسته ام ،برایم مشکل است نیمه شب   بیدار شوم                                                 بنده من !قبل از خواب  این سه رکعت  را  بخوان

خدایا !سه رکعت زیاد است                                                                                                                                                                                بنده من! فقط یک رکعت نماز  وتر را بخوان

خدایا ! امروز خیلی خسته  شده ام آیا راهی دیگر ندارد                             بنده من!قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا اللّه

خدایا ! من در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد                             بنده من!هما  نجا  که دراز کشیده ای تیمّم کن و بگو یا اللّه

خدایا ! هوا سرد است  و نمی توانم  دستانم را از زیر پتو بیرون بیا ورم                     بنده من ! در دلت بگو یا اللّه  ما   برایت نماز شب حساب می کنیم

بنده اعتنـایی نمی کنـد و می خـوابد                           ملائکه من ! ببینید من اینقدر ساده گرفتم اما بنده من خوابیده است

چیزی   به اذان  نما نده  او را بیدار کنید ، دلم برایش تنگ شده ، امشب  با من حرف نزده            خداوندا! دو مرتبه اور ا بیدار کردیم اما باز هم خوابید

ملائکه من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست                                                                                                                                      پرورد گارا! باز هم بیدار نمی شود

اذان صبح را می گویند.......... هنگام طلوع آفتاب است...........ای بنده بیدار شو نماز صبحت قضا میشود...........

خورشید از مشرق سر  بر می آورد،خداوند رویش  را  بر می گرداند                     ملائکه من ! آیا حق ندارم که  با این بنده قهر کنم

              

             خدمتگزاران یاس کبود شام -  ریحانة   الحسین-مسجد امام حسین(ع)                                         

  سامانه:  30009900333366www.reyhan91.rozblog.com_

     
[ سه شنبه 20 خرداد 1393 ] [ 15:23 ] [ اعضای کانون ]